top of page

Group

Public·9 members

Referat Despre Patriotism Si Integrarea Europeana


Activităţi cu dimensiune practică şi utilizarea TIC pot fi: realizarea unei galerii foto cu personalităţi istorice şi culturale marcante, realizarea unei prezentării ppt despre caracteristicile geografice ale patriei, identificarea în mass-media on line de exemple de real şi fals patriotism etc.
referat despre patriotism si integrarea europeana


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page