top of page

Group

Public·10 members

Episode 1.25 Hd Full Movie Download !!INSTALL!!Known bugs (1.0 - 1.25):- After changing the ingame-language: Steam is asking you to restart hl2. Doing so will restart to the original unmodded hl2.Therefore you should exit and start CM2013 manually.- Poor performance on outdoor maps with HBAO enabled: HBAO is a fps killer and needs a really fast gpu.- Sunrays are flickering: The sunrays shader is not fully compatible with multicore rendering. Either disable multicorerendering in the advanced video options or disable the sunrays with the configurator. - High VRAM mode gives me trouble (crashes or fps drops): The high vram mode is experimental. Disable it.- My FOV is weird: CM2013 has enhanced FOV range (50-90 - Original hl2 has 75-90). Please check the fov setting in the video config panel.- "Procedure entry point Direct3DCreate9Ex could not be located in DLL - nvspcap.dll" error with SweetFX enabled. Some nvidia drivers broke SweetFX. Only workaround is to deinstall Geforce Experience or disable SweetFX. This bug may be corrected with an updated nvidia driver.
Episode 1.25 Hd Full Movie DownloadVersie 1.25.5.5492 van Media Server is verschenen. Deze versie was eerder al voor houders van de betaalde PlexPass beschikbaar, maar kan inmiddels door iedereen worden gedownload. Plex Media Server is een mediaserver voor Windows, Linux, FreeBSD, macOS en diverse nas-apparaten. De software kan content serveren aan clients op dezelfde machine, binnen het lokale netwerk of via internet. Clientsoftware is beschikbaar voor de eerder genoemde besturingssystemen maar content kan ook worden bekeken op bijvoorbeeld iOS, Android, Google TV en Chromecast. Het programma is gratis te gebruiken en heeft daarnaast PlexPass, een betaalde dienst die toegang tot 'premium features' en eerder tot nieuwe versies geeft. Sinds versie 1.25.4.5468 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page